Κυτοκινίνες, οι απαραίτητες φυτορμόνες για υψηλή παραγωγικότητα

Το άρθρο ενημερώθηκε: 22/02/2021

Οι κυτοκινίνες και ο ρόλος τους

 

Οι κυτοκινίνες (cytοkinins) είναι οι ουσίες που υποκινούν τη διαίρεση των φυτικών κυττάρων . Η ονομασία τους προέρχεται από τις λέξεις κύτταρο και κίνηση. Οι κυτοκινίνες ανταγωνίζονται τη δράση των αυξινών στην επικράτηση του ακραίου οφθαλμού. Τοπική εφαρμογή κυτοκινίνης σε πλευρικό οφθαλμό που βρίσκεται υπό επικράτηση του ακραίου, προκαλεί την έκπτυξή του (Πασπάτης, 1998). Ορισμένες φορές μια διαταραχή ισορροπίας μεταξύ αυξινών και κυτοκινινών σε προσβεβλημένα από μικροοργανισμούς φυτά προκαλεί την ανεξέλεγκτη βλάστηση πλευρικών οφθαλμών και βλαστών (Πασπάτης, 1998).

Πέρα από τη δράση στην αναστολή της επικράτησης του ακραίου μεριστώματος, οι κυτοκινίνες παίζουν ρόλο στη διαδικασία των κυτταροδιαιρέσεων. Έτσι θεωρείται πολύ σημαντική η παρουσία τους κατά τη φάση της πτώσης πετάλων στα καρποφόρα δέντρα και κηπευτικά, στη φάση δηλαδή των κυτταροδιαιρέσεων προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αυτή και να προκληθεί αντικαρπόπτωση μέσω της αύξησης του πάχους του ποδίσκου. Η προσθήκη σκευάσματος κυτοκινινών όπως είναι το Macys BC 28 Cifo παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία. Μάλιστα η προσθήκη αυτή κυτοκινινών μπορεί να επαναληφθεί δύο ή και τρεις φορές προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα.

 

Συνδυασμός κυτοκινίνων και αυξίνων

 

Αν και έχει αναφερθεί ήδη η δράση των κυτοκινινών ανταγωνιστικά προς τις αυξίνες, έχει αποδειχθεί ότι παράλληλα με τη χρήση κυτοκινινών μπορούν να προστεθούν αυξίνες όπως αυτές που περιέχονται στα φύκια του είδους Macrocystis integrifolia. Ένα τέτοιο σκεύασμα είναι το Macys BC 28 Cifo παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του μεγέθους των καρπών οπωροφόρων δέντρων και κηπευτικών, την αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των κονδύλων κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης της πατάτας καθώς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις(Temple and Bomke, 1989).

 

Οι Κυτοκινίνες κατά της γήρανσης

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κυτοκινινών είναι αυτό της παρεμπόδισης εκδήλωσης του φαινομένου της γήρανσης στα φύλλα των φυτών καθώς και της δημιουργίας ανθεκτικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -2oºC. Φυτά ψεκασμένα με Macys BC 28 έδειξαν μία σημαντική διαφορά ως προς τα συμπτώματα στο κιτρίνισμά τους, από την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών σε σχέση με τα φυτά του μάρτυρα. Η δράση των κυτοκινινών ως προς την ανθεκτικότητα των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι γενικά αποδεδειγμένη επιστημονικά (Kuraishi et al., 1966, Kosakivsca et al., 2016, Bocharova et al., 1983).

Επομένως οι κυτοκινίνες όπως αυτές του σκευάσματος Macys BC 28 μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο, τόσο στην ανθεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και στη βελτίωση της αντικαρπόπτωσης αλλά και της σημαντικής αύξησης του μεγέθους και της παραγωγής σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

 

Κυτοκινίνες και αυξίνες για βιολογική Γεωργία

 

Η προέλευση των κυτοκινινών αλλά και των αυξινών είναι σημαντική στη χρήση ή μη στη βιολογική γεωργία. Τo σκεύασμα Macys BC 28 Cifo είναι συμβατό με τη βιολογική γεωργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίνοντας ένα άριστο αποτέλεσμα συνδυασμού αυξινών και κυτοκινινών.

 

Δείτε το προϊόν Macys BC Cifo

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σκευάσματα της εταιρείας Cifo καθώς και για οικονομική προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο info@agroza.gr ή τηλεφωνικά στα 2019920182, 2109927286

 

 

Close Cart

Close Cart

General Contact
Τηλέφωνο +30 210 9920182