Επουλωτικό πληγών NAVARRE SPRAY

To επουλωτικό πληγών NAVARRE SPRAY είναι υψηλής αποτελεσματικότητας επουλωτικό πληγών, με μεγάλη ελαστικότητα & καλυπτικότητα για την δημιουργία κάλου επούλωσης. Χρησιμοποιείται στο κλάδεμα των δέντρων ή θάμνων και σε τυχόν ζημιές του ξύλου.

To επουλωτικό πληγών NAVARRE SPRAY είναι υψηλής αποτελεσματικότητας επουλωτικό πληγών, με μεγάλη ελαστικότητα & καλυπτικότητα για την δημιουργία κάλου επούλωσης. Χρησιμοποιείται στο κλάδεμα των δέντρων ή θάμνων και σε τυχόν ζημιές του ξύλου.

Έχει 4 σημαντικές λειτουργίες:

1. Δημιουργεί ένα μονωτικό υμένα για να αποφεύγεται η αφυδάτωση των κλαδιών.

2. Ευνοεί την γρήγορη δημιουργία επουλωτικού κάλου για να κλείσει η πληγή.

3. Προστατεύει την πληγή από την διείσδυση μυκήτων κλπ.

4. Ακολουθεί την ανάπτυξη του κλαδιού χωρίς να δημιουργεί εμπόδια ή πληγές.

ΧΡΗΣΗ: Ψεκάζεται σε όλη την επιφάνεια που θέλουμε να προστατέψουμε. Πριν τον ψεκασμό καθαρίζουμε καλά την περιοχή και κόβουμε τυχόν νεκρωμένα μέρη μέχρι το υγιές ξύλο. Δεν εφαρμόζεται κατά την βροχή ή αμέσως μετά αλλά αφού στεγνώσει το ξύλο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ- ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Εάν παρατηρηθεί εξάνθημα ή ερεθισμός του δέρματος συμβουλευτείτε π επισκεφτείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Γιο να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Δεν υπάρχουν έγγραφα