Παγίδα με φερομόνη 812Β

6.45

H εντομοπαγίδα 812Β βοηθά στον εντοπισμό και τη μείωση των μολύνσεων από τα λεπιδόπτερα των τροφίμων. Με εκτυπωμένο διάγραμμα IPM για καταγραφή των αποτελεσμάτων του κάθε ελέγχου.

H εντομοπαγίδα 812Β βοηθά στον εντοπισμό και τη μείωση των μολύνσεων από τα λεπιδόπτερα των τροφίμων. Με εκτυπωμένο διάγραμμα IPM για καταγραφή των αποτελεσμάτων του κάθε ελέγχου. Η παγίδα ενεργεί ως μη τοξική συσκευή παρακολούθησης για την αναγνώριση των ειδών και πληθυσμιακή παρατήρηση. Είναι κατάλληλη για τη διαχείριση των: Indian Meal Moths, Raisin Moths, Clothes Moths, Tobacco Moths, Mediterranean Flour Moths.

Εχθροί

Έντομα απωθηκών, Λαζιόδερμα, Σκόρος

Δραστική Ουσία

Φερομονικές Παγίδες

  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας