Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα «www.agroza.gr», το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας μας, η οποία φέρει με την επωνυμία «ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Αιτωλίας, αριθμ. 2 (ΑΦΜ 095238415 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), καλούμενη εφεξής κατωτέρω χάριν συντομίας «εταιρεία». Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με συνέπεια, επαγγελματισμό και αξιοπιστία από το έτος 1983 στο χώρο των απεντομώσεων, της καταπολέμησης τρωκτικών και της προστασίας και ανάπτυξης του κήπου και των καλλιεργειών σας, διαθέτοντας συγχρόνως στους πελάτες της αντίστοιχα προϊόντα υψηλής αποτελεσματικότητας, όπως παρασιτοκτόνα, φωσφινούχα σκευάσματα, προϊόντα οικολογικής αντιμετώπισης και απομάκρυνσης εντόμων και τρωκτικών κλπ

Προτού εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του σας προτρέπουμε να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου να μελετήσετε προσεκτικά και να συμβουλευτείτε του παρακάτω όρους και προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.agroza.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Επιπλέον, λάβετε υπόψιν, ότι η εταιρεία τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων. Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρία δύναται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

1.ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την αξιοπιστία, ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, αναφορικά με τα προβαλλόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντα και υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας ή προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας. Ευθύνεται, όμως, μόνο για επίδειξη δόλου ή βαριάς αμέλειας σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένων πληροφοριών, σχετικά με τα προβαλλόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, ή σε περίπτωση διαφοροποίησης του χρόνου παράδοσης/παροχής τους από αυτόν αναγράφεται στο διαδικτυακό τόπο.

Επιπλέον δεν παράσχει εγγύηση διαθεσιμότητας των προϊόντων, αναλαμβάνει, όμως, την υποχρέωση να προχωρά σε άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους, προβάλλοντας σχετικές ενδείξεις ή ενημερώνοντας τους απευθυνόμενους στο τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών (τηλ. 210-9920182, 210-9927286, email: info@agroza.gr).

Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής ή με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Τέλος, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις στην διατηρούμενη από αυτήν ιστοσελίδα, στα προβαλλόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της τελευταίας, καθώς και για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρία πρόσωπα.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
Ειδικότερα, όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για Τα προϊόντα/υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

 

4. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διασφάλιση του απορρήτου και των τρόπων διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων απευθυνθείτε και αναγνώστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου (link) της ιστοσελίδας μας.

 

5. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει ποικιλία προϊόντων και παρέχει πληθώρα υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενό μας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα μέσω της μηχανής αναζήτησης μπορείτε να οδηγηθείτε άμεσα στο προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την επιτυχία ολοκλήρωσης της αγοράς και θα αναφέρει αναλυτικά τα προϊόντα που αγοράστηκαν και τις λεπτομέρειες αποστολής τους

Για περαιτέρω πληροφορίες τους τρόπους και τη διαδικασία πραγματοποίησης των αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας μας απευθυνθείτε και αναγνώστε προσεκτικά τους τρόπους χρέωσης και αποστολής (link) της ιστοσελίδας μας.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δικαιούσθε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας ή να ζητήσετε την αντικατάσταση τους: α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε, β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την εγγύηση του προϊόντος και δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή, γ) σε περίπτωση υπαναχώρησης  εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994. Δικαιούσθε, επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να ζητήσετε την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) της ανωτέρω παραγράφου τα σχετικά έξοδα επιστροφής/αντικατάστασης θα βαρύνουν την εταιρεία, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή του αντιτίμου αγοράς τους, είτε μέσω ακύρωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω επιστροφή μετρητών, θα γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και καθ’ υπόδειξη της εταιρείας, με την προϋπόθεση, ότι τα προϊόντα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την τελευταία. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα σχετικά έξοδα αντικατάστασης/επιστροφής/αλλαγής των προϊόντων θα βαρύνουν τον αγοραστή/πελάτη, ενώ ενδεχόμενη επιστροφή του αντιτίμου αγοράς τους, είτε μέσω ακύρωσης συναλλαγής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω επιστροφή μετρητών θα λαμβάνει χώρα με επιμέλεια και καθ’ υπόδειξη της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις ανωτέρω παραγράφους θα πρέπει το προς αντικατάσταση/επιστροφή/αλλαγή προϊόν: α) να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, β) να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, οδηγίες χρήσης κ.λ.π.). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ιστοσελίδας μας.

 

7. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της πολιτικής μας και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, κατά περιόδους θα προσφέρουμε εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες μας, αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας μας και για αγορές που θα πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για το λόγο αυτό και εφόσον το επιθυμείτε θα αποστέλλουμε σε εσάς σχετικά ενημερωτικά e-mail (Newsletters) προκειμένου να επωφελείσθε από τις εκάστοτε προσφορές μας εύκολα και απλά.

 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTERS)

Eφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε η εταιρεία μας θα αποστέλλει σε εσάς ενημερωτικά e-mail (Newsletters) σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε στο μέλλον να λαμβάνετε τα ως άνω ενημερωτικά e-mail (Newsletters), μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (τηλ. 210-9920182, 210-9927286) ή να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο e-mail της εταιρείας μας (info@agroza.gr).

Αναφορικά με τα ενημερωτικά e-mail που αφορούν στην εκτέλεση και στη διεκπεραίωση/ολοκλήρωση της αγοράς σας δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής από μέρους σας παύσης αποστολής τους, καθώς η τελευταία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας. Αντιθέτως, σας προτρέπουμε να φροντίζετε επιμελώς να έρχονται εις γνώση σας άμεσα και να διατηρείτε το περιεχόμενό τους μέχρι και την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας. Ως εκ τούτου σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε e-mail για την πορεία της παραγγελίας σας επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για να επιμεληθούμε σχετικά.

Close Cart

Close Cart

General Contact
Τηλέφωνο +30 210 9920182