Κάλυμμα Κεφαλής 3M S-855E

Κάλυμμα Κεφαλής, S-855E | 3M™ VERSAFLO™ |

• Αντικαθιστάμενη κουκούλα κάλυψης, ειδικά σχεδιασμένη για περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν πιτσιλίσματα υγρών χημικών.

• Εξωτερική ρύθμιση της ροής του αέρα.

• Ύφασμα ανθεκτικό στα χημικά, με εσωτερικό κολάρο, στεγανοποιημένες ραφές, ετοιμόχρηστο.

• Aνταλλακτική κουκούλα S-805 Ε.

Δεν υπάρχουν έγγραφα