Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Από το 1983 μέχρι σήμερα, εξυπηρετούμε τις γεωργικές, βιομηχανικές και καταναλωτικές αγορές, προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών μας και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Η Agroza, με ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει τους ομίλους Detia Degesch, Cifo, 3Μ, Activa, Colkim, Fuji, κ.α. και με πάνω από 1000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που εξυπηρετεί γεωργικές, βιομηχανικές και καταναλωτικές αγορές προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, εφαρμογές και προϊόντα ποιότητας.

Ιστορία

Το 1983 ο γεωπόνος-φυτοπαθολόγος Δρ Κωνσταντίνος Ζαρακοβίτης και η κα Ελένη Ζαρακοβίτου ιδρύουν τη Γεωτεχνική Εταιρία Agroza με αρχικό σκοπό την εμπορία τρωκτικοκτόνων και τη διενέργεια απεντομώσεων μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα δημιουργούν και τη βιοτεχνική εταιρία Αggress με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη των τρωκτικοκτόνων αυτών.

Σήμερα, ο όμιλος εταιριών Agroza-Aggress διοικείται από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας. Παράγει τα τρωκτικοκτόνα Αroutox, Arourin, Violen & Manifesto και προμηθεύει με αυτά εταιρίες που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, ενώ παράλληλα εισάγει και διανέμει στην ελληνική αγορά τα γεωργικά και κηπευτικά λιπάσματα Cifo.

Τέλος, η Agroza είναι εδώ και 35 χρόνια ο αποκλειστικός διανομέας για τα φωσφινούχα σκευάσματα Phostoxin και Magtoxin του γερμανικού ομίλου Detia Degesch GmbH και ο πιο σημαντικός διακινητής φωσφίνης στην ελληνική αγορά.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζαρακοβίτης και η κα Ελένη Ζαρακοβίτου είχαν ένα κοινό όραμα: να καθιερώσουν την Agroza ως μια εταιρία που υπηρετεί την καινοτομία με αξιοπιστία και σεβασμό προς το περιβάλλον, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η σημερινή διοίκηση της εταιρίας, έχοντας στο πλευρό της μια επίλεκτη ομάδα από πτυχιούχους γεωπόνους και εξειδικευμένο προσωπικό, διατηρεί την ίδια ισχυρή δέσμευση και έχει ως στόχο τη διαρκή ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας με καινοτόμα, διακεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Πιστοποιήσεις

Από τον Μάιο του 2003, η Agroza εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000.

Read more >

Από τον Νοέμβριο του 2009, το σύστημα αυτό αναθεωρήθηκε ώστε να εναρμονιστεί με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008.

Η Agroza εφαρμόζει τις αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου πρότυπου HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας της.

Read more >

Το σύστημα HACCP είναι ένα σύνολο διαδικασιών και συνεπακόλουθων ενεργειών, ώστε να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι (ανάπτυξη μικροοργανισμών, παρουσία ξένων σωμάτων, κ.ά.) και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και τα σημεία ελέγχου τους.

icons-agroza-03-recycling

Η Agroza ανήκει στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εφαρμόζει η ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).

Read more >

Η ΕΕΑΑ αποτελεί πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων με στόχο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους.

Η Agroza είναι μέλος του ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας).

Read more >

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον γεωργικό τομέα. Παράλληλα, προασπίζει τη σταδιακή εφαρμογή των κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών.

Γραφεία

Αιτωλίας 2, Ηλιούπολη, 16341 Αθήνα
Τ 210 9920182, Τ 210 9927286, F 210 9960505
Ε info@agroza.gr

Βιοτεχνία

Θέση Γκιόνεζα, 32200 Άρμα Θηβών
Τ 22620 71949, F 22620 71949, K 6944287964
Ε info@agroza.gr

Δίκτυο πωλητών

Βιτσαξάκης Μανόλης
(Προϊστάμενος) Υπέυθυνος Αττικής
Τ: 6944362691 | Ε: georgios.vit@agroza.gr

Καπετανάκος Αναστάσιος
Πωλητής Αττικής
Τ: 6934680565 | Ε: info@agroza.gr

Παπανικολάου Δημήτριος
Πωλητής Αττικής
Τ: 6945415600 | Ε: info@agroza.gr

Κουμεντάκος Νίκος
Πωλητής / Γεωπόνος
Τ: 6945106005 | E: Nikos.kou@agroza.gr

Δρ Χιντζόγλου Γιώργος
Πωλητής / Γεωπόνος
Τ: 6974356172 | E: georgios.chi@agroza.gr

Αφένδρας Δημήτριος
Πωλητής / Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τ: 6945373660 | E: dimitrios.afe@agroza.gr

Agrostep – Κλάδος Ζαχάρης
Αντιπρόσωπος Κρήτης
Τ: 6944834374 | E: info@agrostep.gr

Κατάλογος Προϊόντων Agroza

Μπορείτε να δείτε όλο το φάσμα των προϊόντων μας στο διαδίκτυο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως θα αποκτήσετε τα προϊόντα μας.

Μετά τη φύση, φυσικά εμείς!

Close Cart

Close Cart

General Contact
Τηλέφωνο +30 210 9920182