Πότε πρέπει να κάνουμε εφαρμογή με φωσφίνη;

Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία της εφαρμογής της φωσφίνης σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή άλλοτε είναι με το που μπαίνει το προϊόν στην αποθήκη, μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε κάποιο διάστημα αργιών. Πότε όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει η εφαρμογή;
Ας ξεκινήσουμε από τη στιγμή της συγκομιδής του προϊόντος (δημητριακού, οσπρίων κλπ.). Πρώτα από όλα θα πρέπει να απαλλαγούμε από υπολείμματα προηγούμενου έτους. Σε υλικά της αποθήκης όπως τούβλα, πάνελ, τσιμέντο κλπ., κάτω από τη σκόνη, είναι πιθανό να υπάρχουν διάφορες μορφές εντόμων. Αυτές γίνονται αντιληπτές στις περιπτώσεις που έχουμε ακμαία, όχι όμως εύκολα όταν πρόκειται για μορφή προνύμφης, νύμφης  ή ακόμα και ωού. Για το λόγο αυτό πρέπει να προηγηθεί ένας πολύ καλός καθαρισμός όλων  των επιφανειών με σκούπα ή ακόμα καλύτερα με νερό με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος. Μετά το στέγνωμα όλων των επιφανειών, ο χώρος είναι κατάλληλος για να δεχθεί τις νέες ποσότητες προϊόντος.
Με το πέρασμα του χρόνου, μετά την εισαγωγή προϊόντος σε μία αποθήκη, είτε από υπολείμματα προηγούμενου έτους είτε από κάποια εισβολή εντόμων, είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση εντόμων αποθήκης. Πότε όμως θα γίνει η εφαρμογή της φωσφίνης;
Ένας κανόνας που προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. είναι ο εξής: Η εφαρμογή φωσφινούχου σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται όταν καταγραφούν 2 ακμαία/κιλό σε μέσο όρο 10 δειγμάτων. Με βάση αυτόν τον κανόνα η παρουσία 2 ακμαίων ανά κιλό δείγματος επιβάλει την εφαρμογή φωσφίνης. Σε περίπτωση χαμηλότερου πληθυσμού, το κόστος εφαρμογής είναι ασύμφορο οικονομικά σε σχέση με τη ζημιά που προκαλείται από την παρουσία εντόμων. Αν καταγραφεί υψηλότερος πληθυσμός, σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει και επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή της φωσφίνης.
Σε ό,τι αφορά στα δείγματα που θα πρέπει να ληφθούν, η ορθότερη μέθοδος είναι αυτή της σόντας δειγματοληψίας. Όταν δεν υπάρχει σόντα δειγματοληψίας, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ληφθούν δείγματα τόσο από τα ανώτερα στρώματα, όσο και από το μέσο αλλά και τα κατώτερα στρώματα.
‘Όταν γίνει κατά το στάδιο αυτό η εφαρμογή της φωσφίνης, τότε έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα σε σχέση με το επίπεδο ζημιάς που έχει προκληθεί από την προσβολή των εντόμων στο αποθηκευμένο προϊόν.

Close Cart

Close Cart

General Contact
Τηλέφωνο +30 210 9920182